Usuwanie soli i minerałów
Stabilizacja elektrochemiczna
Filtracja mechaniczna
Usuwanie gazów

Filtr do instalacji grzewczej - Sorbox.

czym jest SorbOx

SorbOx jest filtrem do instalacji CO kondycjonującym wodę (medium) w układach grzewczych. Filtr wody centralnego ogrzewania eliminuje sole i minerały, twardość wody, pochłania powstające gazy, usuwa osady mechaniczne.
Filtr wody CO 4 w 1 :
| demineralizacja wody
| stabilizacja elektrolityczna
| filtracja mechaniczna
| odgazowywanie wody
Gwarantuje najwyższą sprawność cieplną układu grzewczego. Sprawnie działający filtr do wody centralnego ogrzewania redukuje koszty utrzymania instalacji i elementów grzewczych.
Zaleca się stosować filtr do instalacji CO Sorbox przy:
pompach ciepła
układach solarnych
układach niskotemperaturowych
nowoczesnych kotłach gazowych
kotłach parowych